Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Γ. Τόμπρας, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Γεώργιος Σ. Τόμπρας
Ιδιότητα: Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 4, 1ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6784
Fax: (00)30 210 727 6801
e-mail: gtombras[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ, 1979
 • M.Sc. in Electronics, University of Southampton, UK, 1981
 • Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ, 1988

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση και σύνθεση αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων
 • Μελέτη αρχών λειτουργίας και χαρακτηριστικών συστημάτων επικοινωνιών κινητών σταθμών
 • Μελέτη συστημάτων Δέλτα και Σίγμα-Δέλτα Διαμόρφωσης
 • Μελέτη συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας σημάτων
 • Χάος σε ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα
 • Οπτικές επικοινωνίες στον ελεύθερο χώρο
 • Μελέτη και σχεδίαση ενισχυτικών διατάξεων και διατάξεων επεξεργασίας ακουστικών σημάτων

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Ηλεκτρονική Ι
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Ι

Μεταπτυχιακά:

 •  Επικοινωνίες Κινητών

Βιογραφικό Σημείωμα

CV