Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προπτυχιακά

Ανακοινώσεις

10-01-2018 Εξετάσεις Οπτικοηλεκτρονικής Φεβρουαρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνουν στις 26/2/2018, ώρες 10-1 μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.


09-01-2018 Εξετάσεις Μικροηλεκτρονικής Ιανουαρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροηλεκτρονική" θα γίνουν στις 12/2/2018, ώρες 11-2μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.


09-01-2018 Εξετάσεις Φυσικής Ημιαγωγικών Διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών Ιανουαρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών" θα γίνουν στις 19/1/2018, ώρες 12-3μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.


22-12-2017 Εξετάσεις Μαθήματος "Συστήματα Υπολογιστών" Φεβρουαρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Συστήματα Υπολογιστών" θα γίνουν Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, 6-9μμ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συγκεντρωθούν στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.  


22-12-2017 Εξετάσεις Μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" Ιανουαρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" θα γίνουν στις 26/01/2018, ώρα 2:00-5:00 μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 19