Ελληνικά » Έρευνα » Τομείς Έρευνας

Ο Τομέας Ε΄ δραστηριοποιείται ερευνητικά σε περιοχές όπως η Ηλεκτρονική Φυσική και οι τεχνολογικές εφαρμογές της, η Θεωρία και οι Εφαρμογές των Τηλεπικοινωνιών, η Φυσική της Πληροφορίας, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, καθώς και τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον παγκοσμίως, καθώς οδηγούν σήμερα τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, ο Τομέας δραστηριοποιείται στα παρακάτω επιστημονικά αντικείμενα:

 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
  •  Ανάλυση / Σύνθεση Αναλογικών και Ψηφιακών Κυκλωμάτων
  •  Εφαρμογές RF / Ηλεκτροακουστικής
   
 • Φυσική Ημιαγωγών - Μικροηλεκτρονική
  •  Διεργασίες / Σχεδιασμός
    Διατάξεις / Νανοδομές  
   
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
  •  Κεραίες / Διάδοση
    Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων 
   
 • Οπτική
    Οπτοηλεκτρονική / Φωτονική
  •  Οπτικές Επικοινωνίες
   
 • Τηλεπικοινωνίες
    Φυσικό Επίπεδο - Συστήματα
    Πρωτόκολλα
    Φυσική Της Πληροφορίας
   
 • Σήματα - Πολυμέσα
    Επεξεργασία Σημάτων
    Αναγνώριση Συστημάτων
   
 • Αυτόματος Έλεγχος
    Κλασικός και Πολυμεταβλητός Έλεγχος
  •  Πολύπλοκα Σ.Α.Ε. Και Γράφοι
   
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  •  Αλγόριθμοι / Λογισμικό
  •  Παράλληλα Συστήματα / Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
   
 • Μη Γραμμικά Συστήματα Και Χάος