Ελληνικά » Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις του Τομέα

Ο Τομέας Ε΄ στεγάζεται στα κτίρια του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 157 84, Ελλάδα.

Ο Τομέας μας στεγάζεται σε δύο πτέρυγες:

  • Πτέρυγα Α του Τομέα: Κτίριο 4 - 1ος όροφος 

■   Γ. Τόμπρας - Καθηγητής
■   Δ. Φραντζεσκάκης - Καθηγητής
■   Ε. Νισταζάκης - Επικ. Καθηγητής
■   Δ. Ρεΐσης - Επικ. Καθηγητής  
■   Π. Κωνσταντόπουλος - ΕΔΙΠ
■   Ε. Χολέβα - ΕΤΕΠ
■   Α. Αυγέρη - ΙΔΑΧ
■   Γραμματεία Τομέα Ε΄ 
■   Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 
■   Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακών Συστημάτων 
■   Ερευνητική Ομάδα Μη Γραμμικών Συστημάτων

  • Πτέρυγα Β του Τομέα: Κτίριο 5 - 2ος όροφος

■   Α. Κατσάγγελος - Καθηγητής
■   Α. Πολύδωρος - Καθηγητής
■   Ι. Τίγκελης - Καθηγητής
■   Κ. Αϊδίνης - Αναπ. Καθηγητής
■   Γ. Αλεξάκης - Επικ. Καθηγητής
■   Δ. Ευαγγελάτος - Επικ. Καθηγητής
■   Α. Μουστάκας - Επικ. Καθηγητής
■   Ε. Ροδίτη - Επικ. Καθηγήτρια
■   Ε. Τσίλης - Επικ. Καθηγητής
■   Α. Τζανακάκη - Επικ. Καθηγήτρια
■   Λ. Ρεσβάνης - Καθηγητής
■   Κ. Λιολιούσης - Επικ. Καθηγητής
■   Γ. Λάτσας - ΕΔΙΠ
■   Εργαστήριο Μικροκυμάτων
■   Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα Ε΄
■   Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων Συστημάτων
■   Ερευνητική Ομάδα Μικροκυματικών και Οπτικών Εφαρμογών
■   Ερευνητική Ομάδα Φυσικής της Πληροφορίας

 Γραμματεία Τομέα (Πτέρυγα Α του Τομέα - Κτίριο 4 - 1ος όροφος)

  • Πληροφορίες - Ανακοινώσεις
  • Εγγραφές εργαστηρίων (ΗΥ, Ηλεκτρονικής, κλπ)
  • Σημειώσεις μαθημάτων