Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μ. Αναστασόπουλος

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Μάρκος Αναστασόπουλος
Ιδιότητα: Αναπλ. Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6916
e-mail: maanast[at]phys.uoa.gr
URL: