Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Κ. Αβραμίδης

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Κωνσταντίνος Αβραμίδης
Ιδιότητα: Αναπλ. Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος, Γρ. 16
Τηλ: (00)30 210 727 6872
e-mail: kavramidis[at]phys.uoa.gr
URL:  

 

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1998
 • Δίπλωμα Σολίστ Πιάνου, Εθνικό Ωδείο, 1995

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Φυσική της αλληλεπίδρασης σωματιδίων με ηλεκτρομαγνητικά πεδία με έμφαση στην αλληλεπίδραση ηλεκτρονικής δέσμης με υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε μικροκυματικές πηγές ισχύος.
 • Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και αριθμητικών κωδίκων που αποσκοπούν στην κατανόηση των φυσικών μηχανισμών στα επιμέρους τμήματα των μικροκυματικών λυχνιών.
 • Σχεδίαση, προσομοίωση, κατασκευή και πειραματική δοκιμή γυροτρονίων.
 • Φυσική και τεχνολογία του συστήματος θέρμανσης και οδήγησης ρεύματος μέσω ηλεκτρονικού κυκλοτρονικού συντονισμού (Electron Cyclotron Resonance Heating and Current Drive) στους αντιδραστήρες σύντηξης.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • K. A. Avramidis, Z. C. Ioannidis, S. Illy, J. Jin, T. Ruess, G. Aiello, M. Thumm, and J. Jelonnek, “Multifaceted simulations reproducing experimental results from the 1.5 MW 140 GHz pre-prototype gyrotron for W7-X”, IEEE Trans. Electron Devices, vol. 68, No. 6, pp. 3063 - 3069, May 2021. https://doi.org/10.1109/TED.2021.3075653
 • K. A. Avramidis, G. Aiello, S. Alberti, P. T. Brücker, A. Bruschi, J. Chelis, T. Franke, G. Gantenbein, S. Garavaglia, J. Genoud, M. George, G. Granucci, G. Grossetti, J.-P. Hogge, S. Illy, Z. C. Ioannidis, J. Jelonnek, J. Jin, P. C. Kalaria, G. P. Latsas, A. Marek, I. Gr. Pagonakis, D. V. Peponis, S. Ruess, T. Ruess, T. Rzesnicki, T. Scherer, M. Schmid, D. Strauss, M. Thumm, J. Tigelis, C. Wu, A. Zein, A. Zisis, and M. Q. Tran, “Overview of recent gyrotron R&D towards DEMO within EUROfusion Work Package Heating and Current Drive”, Nuclear Fusion, vol. 59, 066014 (9pp), March 2019. https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab12f9
 • K. A. Avramidis, A. Bertinetti, F. Albajar, F. Cau, F. Cismondi, G. Gantenbein, S. Illy, Z. C. Ioannidis, J. Jelonnek, F. Legrand, I. Gr. Pagonakis, Y. Rozier, T. Rzesnicki, L. Savoldi, M. Thumm, R. Zanino, “Numerical studies on the influence of cavity thermal expansion on the performance of a high-power gyrotron”, IEEE Trans. Electron Devices, vol. 65, no. 6, pp. 2308 - 2315, June 2018. https://doi.org/10.1109/TED.2017.2782365
 • K. A. Avramidis, “Investigations and advanced concepts on gyrotron interaction modeling and simulations”, Physics of Plasmas, vol. 22, 123114, December 2015. https://doi.org/10.1063/1.4938043
 • K. A. Avramides, I. Gr. Pagonakis, C. T. Iatrou, and J. L. Vomvoridis, “EURIDICE: A code-package for gyrotron interaction simulations and cavity design”, EC-17, 17th Joint Workshop on Electron Cyclotron Emission and Electron Cyclotron Resonance Heating, 7-11 May 2012, Deurne, The Netherlands, EPJ Web of Conferences 32, 04016 (2012). dx.doi.org/10.1051/epjconf/20123204016

Ερευνητικά Προγράμματα

 • «Εθνικό Πρόγραμμα Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης», Ευρωπαϊκή Ένωση και ΓΓΕΤ, Πρόγραμμα Θερμοπυρηνικής Σύντηξης, 1999–2012 και 2022-σήμερα.
 • «EUROfusion», Horizon-Europe, πακέτα εργασίας Heating and Current Drive (WPHCD), Wendelstein 7-X (WPW7X), Enabling Research (WPENR) και Training & Education (WPTRED), συνεργασία ΕΚΠΑ, KIT (Γερμανία), EPFL (Ελβετία), IPP (Γερμανία), ENEA (Ιταλία), 2021-σήμερα.
 • «EUROfusion», Horizon 2020, πακέτα εργασίας Heating and Current Drive (WPHCD) και Stellarator-1 (WPS1), συνεργασία ΕΚΠΑ, EPFL (Ελβετία), KIT (Γερμανία), ENEA (Ιταλία), IPP (Γερμανία), 2014-2020.
 • «Design, Development and Validation of the European Gyrotron for ITER», F4E-GRT-553, Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για το ITER (Fusion for Energy, F4E), συνεργασία ΕΚΠΑ, EPFL (Ελβετία), KIT (Γερμανία), CNR (Ιταλία), 2014-2021.
 • «Design and Development of the European Gyrotron», F4E-GRT-432, Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για το ITER (Fusion for Energy, F4E), συνεργασία ΕΚΠΑ, EPFL (Ελβετία), KIT (Γερμανία), CNR (Ιταλία), 2012-2014.