Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ι. Τίγκελης, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Ιωάννης Τίγκελης
Ιδιότητα: Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6860     
Fax: (00)30 210 727 6989
e-mail: itigelis[at]phys.uoa.gr
URL:  

 

Σπουδές

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, 1986
 • Διδάκτωρ Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, ΕΜΠ, 1990

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία και εφαρμογές των μικροκυμάτων με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με ηλεκτρονικές δέσμες και εφαρμογές αυτών στη σχεδίαση γυροτρονίων και άλλων μικροκυματικών διατάξεων.
 • Διάδοση και σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε διηλεκτρικούς κυματοδηγούς και εφαρμογές αυτών στη σχεδίαση οπτικών υποσυστημάτων.
 • Επίλυση προβλημάτων οριακών τιμών σε γεωμετρίες υλικών με υπομικρονικές διαστάσεις (νανοδομές) και εφαρμογές αυτών στη σχεδίαση νέων κβαντικών υποσυστημάτων.
 • Θεωρία και εφαρμογές των κεραιών.

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών
 • Ανάλυση Κυκλωμάτων

Μεταπτυχιακά:

 •  Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • G. P. Latsas, Z. C. Ioannidis and I. G. Tigelis, Dependence of parasitic modes on geometry and attenuation in gyrotron beam–tunnels, IEEE Transactions on Plasma Science Special Issue on High–Power Microwave Generation vol. 40, no. 6, pp. 1538–1544, 2012.
 • Z. C. Ioannidis, K. A. Avramides, G. P. Latsas and I. G. Tigelis, Azimuthal mode coupling in coaxial waveguide and cavities with longitudinally corrugated insert, IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 39, no. 5, pp. 1213–1221, 2011.
 • G. Gantenbein, G. Dammertz, J. Flamm, S. Illy, S. Kern, G. P. Latsas, B. Piosczyk, T. Rzesnicki, A. Samartsev, A. Schlaich, M. Thumm and I. G. Tigelis, Experimental investigations and analysis of parasitic RF oscillations in high–power gyrotrons, IEEE Transactions on Plasma Science Special Issue on High–Power Microwave Generation, vol. 38, no. 6, pp. 1168–1177, 2010.
 • G. P. Latsas, M. D. Moraitou, Z. C. Ioannidis and I. G. Tigelis, Calculations on the beam–wave interactions in coaxial gyrotron beam tunnels, IEEE Transactions on Plasma Science Special Issue on High–Power Microwave Generation, vol. 38, no. 6, pp. 1185–1192, 2010.
 • G. P. Latsas, J. L. Vomvoridis, K. A. Avramides and I. G. Tigelis, Beam–wave interaction in corrugated structures in the small–signal regime, IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 37, no. 10, pp. 2020–2030, 2009.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΓΓΕΤ, 12η Γενική Διεύθυνση, Πρόγραμμα Θερμοπυρηνικής Σύντηξης, 1999–σήμερα.
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΥΡΟΤΡΟΝΙΟΥ, F4E–2008–GRT–08, Fusion For Energy (F4E), Συνεργασία με CRPP (EPFL), IHM (KIT), CNR και ENEA, Φεβρουάριος 2009 – Μάιος 2010.
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΥΡΟΤΡΟΝΙΟΥ, F4E–2009–GRT–049, F4E, Συνεργασία με CRPP (EPFL), IHM (KIT), και CNR, Μάιος 2010 – Αύγουστος 2012.
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΥΡΟΤΡΟΝΙΟΥ, F4E–2012–GRT–432, F4E, Συνεργασία με CRPP (EPFL), IHM (KIT), και CNR, Σεπτέμβριος 2012 – Ιούνιος 2014.