Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Γ. Λάτσας

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Γεώργιος Λάτσας
Ιδιότητα: Επικ. Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6865
e-mail: glatsas[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., 1998.
 • Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 2001.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., 2006.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη ηλεκτρονικών διατάξεων στις μικροκυματικές συχνότητες (λυχνιών, ενισχυτών, γραμμών μεταφοράς, κλπ.) με χρήση αριθμητικών μεθόδων και ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων αριθμητικής προσομοίωσης. Εφαρμογή στη σχεδίαση γυροτρονίων και άλλων μικροκυματικών διατάξεων.
 • Ανάπτυξη αριθμητικών εργαλείων για τη μελέτη τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ζεύξεων στις μικροκυματικές και οπτικές συχνότητες.
 • Μελέτη φαινομένων διάδοσης και σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε διατάξεις στις οπτικές συχνότητες (όπως σε διηλεκτρικούς κυματοδηγούς) με αριθμητικές μεθόδους και εφαρμογές αυτών στη σχεδίαση οπτικών υποσυστημάτων

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Υπολογιστές
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής
 • Εργαστήριο Κατεύθυνσης Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμού
 • Εργαστήριο Προχωρημένων Θεμάτων Ηλεκτρονικής
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
 • Συστήματα Υπολογιστών

Μεταπτυχιακά:

 • Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων
 • Εφαρμοσκένος Ηλεκτρομαγνητισμός