Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ε. Ροδίτη, Επίκ. Καθηγήτρια

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Ευγενία Ροδίτη
Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6868
Fax: (00)30 210 727 6703
e-mail: eroditi[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989
 • Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1984
 • Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1982

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μικροηλεκτρονικές και οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις βασισμένες σε ημιαγωγούς των ομάδων ΙΙΙ-V.
 • Αμιγώς οπτική επεξεργασία σήματος
 • Laser υπερυψηλών ταχυτήτων
 • Διατάξεις και υποσυστήματα οπτικών επικοινωνιών

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Φυσική Ημιαγωγών
 • Οπτικοηλεκτρονική
 • Μικροηλεκτρονική
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικής I
 • Ηλεκτρονική  II

Μεταπτυχιακά:

 •  Οπτικές Επικοινωνίες Ι

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • "A stable n-channel Indium Phosphide Field Effect Transistor with an amorphous hydrogenated silicon gate", E. Roditi, A. Iliadis and A. Christou, Appl. Phys. Lett. 55 (1989) 999.
 • "Pseudomorphic InGaAs HEMTs on GaAs substrates with undoped and doped channels", G. Papaioannou, E. Roditi, C. Michelakis, E. Martin, Z. Hatzopoulos, M. Papastamatiou, G. Kiriakidis, G. Halkias and A. Christou, Superlattices and Microstructure 8 (1990) 341.
 • "Investigation of an All Optical Wavelength Converter with Reshaping Properties Based on Four-Wave Mixing in Passive Microring Resonators", .S. Mikroulis, A. Bogris, E.Roditi, and D.Syvridis, IEEE Journal of Lightwave Technology, 22 (12)(2004)
 • "Ultrafast all-optical and logic operation based on four-wave mixing in a passive - InP microring resonator", Mikroulis, S., Simos, H., Roditi, E.,Syvridis, D.,IEEE Photonics Technology Letters17 (9) , (2005) pp. 1878-1880
 • "Effect of optical feedback to the ground and excited state emission of a passively mode locked quantum dot laser", C. Mesaritakis, C. Simos, H.Simos, S.Mikroulis, I.Krestnikov, E.Roditi, D. Syvridis, Appl. Phys. Let. 97, 061114 (2010)