Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ε. Νισταζάκης, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Έκτορας Νισταζάκης
Ιδιότητα: Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 4, 1ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6710
Fax: (00)30 210 727 6801
e-mail: enistaz[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Ραδιοηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Οπτικές Επικοινωνίες Ελευθέρου Χώρου
 • Συστήματα Επικοινωνιών Οπτικών Ινών
 • Οπτοηλεκτρονικά Μη Γραμμικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στην Ηλεκτρονική Φυσική
 • Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνιών

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Υπολογιστές Ι
 • Εργαστήριο Υπολογιστών
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙV
 • Ηλεκτρονική I
 • Εργαστήριο Προχωρημένης Φυσικής
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μεταπτυχιακά:

 • Ασύρματες Ζεύξεις

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • P.G. Kevrekidis, H.E. Nistazakis, D.J. Frantzeskakis, B.A. Malomed, and R. Carretero-Gonzalez, “Families of matter-waves in two-component Bose-Einstein condensates”, European Physical Journal D, Vol. 28, Iss. 2, pp. 181-185 (2004).
 • H.E. Nistazakis, E.A. Karagianni, A.D. Tsigopoulos, M.E. Fafalios, and G.S. Tombras, “Average capacity of optical wireless communication systems over atmospheric turbulence channels”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, Vol. 27, no. 8, pp. 974-979, (2009).
 • S.P. Cockburn, H.E. Nistazakis, T.P. Horikis, P.G. Kevrekidis, N. P. Proukakis and D.J. Frantzeskakis, “Matter-wave dark solitons: stochastic vs. analytical results”, Physical Review Letters, Vol. 104, Iss. 17, art. no. 174101, (2010), (arXiv:0909.1660).
 • H.E. Nistazakis and G.S. Tombras, “On the use of Wavelength and Time Diversity in Optical Wireless Communication Systems over Gamma-Gamma Turbulence Channels”, Elsevier, Journal of Optics & Laser Technology, Vol. 44, Iss. 7, pp. 2088-2094, (2012).
 • K.P. Peppas, A.N. Stassinakis, G.K. Topalis, H.E. Nistazakis and G.S. Tombras, “Average Capacity of Optical Wireless Communication Systems Over I-K Atmospheric Turbulence Channels”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 4, pp. 1026-1032, (2012).

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Ερευνητικό Πρόγραμμα “ΘΑΛΗΣ”, με θέμα “Ασφαλείς ασύρματες μη γραμμικές επικοινωνίες στο φυσικό επίπεδο”, 2012-2015, (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. Καλουπτσίδης, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).