Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ. Ρεϊσης, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Διονύσιος Ι. Ρεΐσης
Ιδιότητα: Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 4, 1ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6720, 6708
Fax: (00)30 210 727 6801
e-mail: dreisis[at]phys.uoa.gr
URL: http://dst.phys.uoa.gr/

 

Σπουδές

 • Ηλ/γος Μηχ/κός, Παν. Πατρών 1983.
 • MSc in Computer Engineering, Univ. of Southern California, 1986.
 • PhD in Computer Engineering, Univ. of Southern California, 1989.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Παράλληλες Αρχιτεκτονικές
 • Παράλληλοι Αλγόριθμοι
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
 • Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
 • Εφαρμογές σε Επεξεργασία Σήματος, Εικόνας, Video, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Υπολογιστές ΙΙ
 • Συστήματα Υπολογιστών

Μεταπτυχιακά:

 • Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι
 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 • Ειδικά Θέματα Πληροφορικών και Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Επεξεργαστές Ψηφιακού Σήματος

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • G. Georgis, G. Lentaris and D. Reisis, "Single-Image Super-Resolution using Low-Complexity Adaptive Iterative Back-projection", Digital Signal Processing, 18th IEEE International Conference on, Santorini Greece, July 2013 (Accepted).
 • K. Manolopoulos, A. Belias, G. Georgis, D. Reisis and E.G. Anasontzis, "Signal processing for deep-sea observatories with reconfigurable hardware", Electronics Circuits and Systems, 19th IEEE International Conference on, pp. 81-84, Seville Spain, December 2012.
 • N. Polychronakis, D. Reisis, E. Tsilis and I. Zokas, "Conflict free, parallel memory access for radix-2 FFT processors", Electronics Circuits and Systems, 19th IEEE International Conference on, pp. 81-84, Seville Spain, December 2012.
 • D. Diamantopoulos, P. Galiatsatos, A. Karachalios, G. Lentaris, D. Reisis, D. Soudris, "Configurable Baseband Digital Transceiver for Gbps Wireless 60 GHz Communications", Electronics Circuits and Systems, 18th IEEE International Conference on, pp. 192-195, Beirut Lebanon, December 2011.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • NexGenMilliwave : 1/6/09-31/5/13, Next Generation Backhaul Radio. Φορέας χρηματοδότησης Corallia, Ενέργεια I, ΕΣΠΑ.