Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Α. Τζανακάκη, Αναπ. Καθηγήτρια

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Άννα Τζανακάκη
Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος, γρ. 30
Τηλ: (00)30 210 727 6862     
Fax: (00)30 210 727 6801
e-mail: atzanakaki[at]phys.uoa.gr
URL:  

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1992
 • M.Sc. in “The Physics of Laser Communications”, Physics Department, University of Essex, UK, 1994
 • PhD, Department of Electronic Systems Engineering, University of Essex, UK, 2000

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Συστήματα και δίκτυα οπτικών επικοινωνιών
 • Συγκεκλιμένα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα
 • Συγκεκλιμένα υπολογιστικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
 • Σχεδίαση και ανάλυση επίδοσης δικτύων υψηλών επιδόσεων
 • Ενεργειακά αποδοτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ
 • Εργαστήριο Φυσικής ΙV
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

Μεταπτυχιακά:

 • Δίκτυα Επικοινωνιών
 • Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Anna Tzanakaki et al, “Planning of Dynamic Virtual Optical Cloud Infrastructures: The GEYSERS approach”, IEEE Communications Magazine, Special Issue on “Advances in Network Planning”, January 2014
 • Anna Tzanakaki, Markos P. Anastasopoulos, and Kostas Georgakilas, Dynamic Virtual Optical Networks Supporting Uncertain Traffic Demands, IEEE/OSA J. Opt. Commun. Netw., vol. 5, no. 10, October 2013, Invited
 • Anna Tzanakaki et al, “Virtualization of Heterogeneous Wireless-Optical Network and IT infrastructures in support of Cloud and Mobile Cloud Services, IEEE Communications Magazine, August 2013
 • Anna Tzanakaki et al, “Dimensioning the Future Pan-European Optical Network with Energy Efficiency Considerations”, Journal of Optical Communications and Networking, IEEE/OSA, vol. 3, no. 4, pp. 272–280, 2011
 • K. Katrinis and A. Tzanakaki, "On the Dimensioning of WDM Optical Networks with Impairment-aware Regeneration", in IEEE/ACM Transactions on Networking, vol. 19, no. 3, pp 735-746, June 2011

Ερευνητικά Προγράμματα

 • CONTENT European Project – CONTENT: Convergence of Wireless Optical Network and IT Resources in support of cloud services, EU project, FP7 ICT, Small or medium scale focused research project (STREP), November 2012 - October 2015
 • GEYSERS European Project – GEYSERS: Generalised Architecture for Infrastructure Services, EU project, FP7 ICT, Integrated Project (IP), January 2010 - December 2013.
 • Lamda User Controlled Infrastructure for European Research (PHOSPHORUS), EU project, IST EU Research Networking Test-beds call, Integrated Project (IP), September 2005-August 2008
 • BONE- Building the Future Optical Network in Europe: The e-Photon/ONe Network, FP7/ICT-2007-1.1 ICT: The network of the future, Network of Excellence (NoE), January 2008 – December 2010