Ελληνικά » Εγκαταστάσεις » Εργαστήρια

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής

Στον Τομέα Ε΄ υπάγεται το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής. Δημιουργήθηκε με σκοπό, αρχικώς, την εκπαιδευτική και επιστημονική υποστήριξη του «Ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (Ρ/Η)», που από το 1946 ήταν ένα από τα πρώτα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα. Η στελέχωση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής από το 1991 με νέα μέλη ΔΕΠ και τεχνικό/διοικητικό προσωπικό και η περαιτέρω επιστημονική του ανάπτυξη οδήγησε το 2007 στη δημιουργία του Τομέα Ε΄.

Σήμερα το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες μονάδες εργασίας και προσφέρει την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή για τα μαθήματα, τόσο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής, όσο και των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης Ρ/Η, και ΗΑ. Τέλος, παρέχει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

Ανάμεσα στα άλλα, εξυπηρετεί τις εργαστηριακές ανάγκες των μαθημάτων:

  • Εργαστήρια Κορμού Ι και ΙΙ,
  • Εργαστήριο Κατεύθυνσης,
  • Ηλεκτρονική ΙΙ,
  • Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών,

καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος

  • Ψηφιακά και Αναλογικά Κυκλώματα.