Ελληνικά » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29-03-2021 "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού", Τετάρτη 31/3/2021 ώρα έναρξης διάλεξης 17:00

Η διάλεξη του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού" της Τετάρτης 31/3/2021 θα ξεκινήσει ώρα 17:00. Ο σύνδεσμος θα  αναρτηθεί στην η-τάξη του μαθήματος.


24-03-2021 e-class μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού"

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η η-τάξη του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ώστε να λαμβάνουν τα μηνύματα του διδάσκοντα.


19-03-2021 Έναρξη Διδασκαλίας μαθήματος "Εισ. στα Συστήματα Αυτοματισμού" για το ακ. έτος 2020-2021

Το μάθημα "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού" θα ξεκινήσει 31 Μαρτίου 2021. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν τακτικά τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τομέα, όπου  θα ανακοινωθούν οι ημέρες και...


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 60