Τελευταίες Ανακοινώσεις


Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων (Τομέας Ε')

 

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων (Τομέας Ε’).

Ο Τομέας Ε’ του Τμήματος Φυσικής ιδρύθηκε το 2007, μετά τη διάσπαση του Τομέα Φυσικής Εφαρμογών, ενώ το 2019 μετονομάστηκε σε "Τομέα Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων". Κύριες περιοχές ενδιαφέροντος του Τομέα αποτελούν η Ηλεκτρονική Φυσική και οι τεχνολογικές εφαρμογές της, η Θεωρία και οι Εφαρμογές των Τηλεπικοινωνιών, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, καθώς και η Φυσική της Πληροφορίας. Οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς οδηγούν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τομέα συνεισφέρει στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, ενώ παρέχει εξειδίκευση στις παραπάνω θεματικές περιοχές μέσω της σχετικής κατεύθυνσης του προγράμματος σπουδών, αλλά και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που υποστηρίζει.

Στον Τομέα Ε’ εντάσσεται το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής, ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής, το οποίο παρέχει την απαιτούμενη εκπαιδευτική και εργαστηριακή υποδομή σε μαθήματα κορμού και επιλογής, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι