Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18104

18104 - Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS285/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Αναλογικά κυκλώματα: Σχεδίαση κυκλωμάτων διακριτών ενισχυτών με τηλεπικοινωνιακό προσανατολισμό.
  • Ψηφιακά κυκλώματα: Εισαγωγή στη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση γλωσσών περιγραφής υλικού. Εφαρμογή σε συνδυαστικά κυκλώματα.
  • Εργαστήρια.