Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Γραμματειακή Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Πολυξένη Στεφανάτου 


Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος Φυσικής

Ώρες κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 12.00-14.00

Τηλ: 210 727 6825

FAX: 210 727 6988

email: pstefan[at]phys.uoa.gr