Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Λ. Ρεσβάνης, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Λεωνίδας Ρεσβάνης
Ιδιότητα: Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6805
Τηλ2: (00)30 210 727 6806
e-mail: lresvan[at]phys.uoa.gr