Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τομέα Ε΄ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

Έναρξη Μαθημάτων:
• Σήματα και Συστήματα: Τρίτη 13/2/2018
• Στοχαστικές Διεργασίες στη Φυσική: Τρίτη 13/2/2018
• Συστήματα Υπολογιστών: Τρίτη 13/2/2018
• Στατιστική Φυσική ΙΙ: Τετάρτη 14/2/2018
• Μικροηλεκτρονική: Τετάρτη 14/2/2018
• Οπτικοηλεκτρονική: Παρασκευή 16/2/2018
• Εργαστήριο Κατεύθυνσης: Εγγραφές στο e-class μαθήματος, από τη Δευτέρα 12/2/18 έως και την Παρασκευή 16/2/18

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  

 

 

 


Ώρα: 11:00 – 13:00
Μικροηλεκτρονική
Αίθουσα: Ραδιοηλεκτρολογίας 

 


Ώρα: 11:00 – 13:00
Μικροηλεκτρονική 
Αίθουσα: Ραδιοηλεκτρολογίας

 

Ώρα: 12:00-15:00
Στατιστική Φυσική ΙΙ
Αίθουσα: Αναστασιάδη

Ώρα: 9:00-11:00
Στοχαστικές Διεργασίες στη Φυσική
Αίθουσα: Αναστασιάδη
 

Ώρα: 11:00-13:00
Συστήματα Υπολογιστών
Αίθουσα : Ραδιοηλεκτρολογίας

 

Ώρα: 11:00 – 14:00
Οπτικοηλεκτρονική
Αίθουσα: Αρχιμήδης

Ώρα: 10:00-12:00
Στατιστική Φυσική ΙΙ
Αίθουσα: Αναστασιάδη

 


Ώρα: 17:00-19:00
Σήματα και Συστήματα
Αίθουσα: Χόνδρου

 
 

Ώρα: 15:00-17:00
Σήματα και Συστήματα
Αίθουσα: Χόνδρου

Ώρα: 15:00-17:00
Συστήματα Υπολογιστών
Αίθουσα: Αρχιμήδης

Ώρα: 17:00-19:00
Στοχαστικές Διεργασίες στη Φυσική
Αίθουσα: Αναστασιάδη

Ώρα: 13:30-18:00 
Εργαστήριο Κατεύθυνσης
Αίθουσα: Εργαστήριο Υπολογιστών

 

 


Ώρα: 14:00-16:00
Σήματα και Συστήματα
Αίθουσα: Χόνδρου