Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Ωρολόγιο πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

 Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 2/10/2017

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΏρα:12:00-14:00

Συστήματα Τηλεπικοινωνιών 

Αίθουσα: Αρχιμήδης


Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

  Τμήμα α΄: 10-12
  Τμήμα β΄: 12-2  

Ώρα: 10:30- 12:30

Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων & Κβαντικών ετεροεπαφών

Αίθουσα: Αναστασιάδη

 

 

  Ώρα: 12:00 – 14:00

Ηλεκτρονική ΙΙ 

Αίθουσα: Αρχιμήδης


 

 Ώρα: 12:00 – 14:00

Ηλεκτρονική ΙΙ

Αίθουσα: Αρχιμήδης

 

Ώρα: 11:00-13:00

Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων & Κβαντικών ετεροεπαφών

Αίθουσα: Αναστασιάδη
 


Ώρα 14:00-16:00

Υπολογιστές ΙΙ

Αίθουσα: Αρχιμήδης

  


Ώρα: 12:00 – 14:00

Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

Αίθουσα: Αρχιμήδης

 

Ώρα: 14:00 – 16:00

Υπολογιστές ΙΙ

Αίθουσα: Αρχιμήδης

 


Εργαστήριο Υπολ. ΙΙ

Τμήμα α΄:*
Τμήμα β΄: *

 

 

 

 

 

* θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες