Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
12.07.2017

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων επιλογής Τομέα Ε΄Σεπτεμβρίου 2017

Μάθημα

Ημερομηνία, ώρα

Αίθουσα

Πρακτικά Ηλεκτρονικής

30  Αυγούστου 2017, 2-5

Αρχιμήδης

Μικροηλεκτρονική

6 Σεπτεμβρίου 2017,ώρα 2-5

Αρχιμήδης

Συστήματα Υπολογιστών

11 Σεπτεμβρίου, ώρα 4-6

Αρχιμήδης

Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού

13 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 2-5

Αρίσταρχος

Φυσική Ημιαγωγικών διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών

20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 6-9

Αρχιμήδης

Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 2-5

Αρχιμήδης

Οπτικοηλεκτρονική

27 Σεπτεμβρίου 2017,  ώρα 2-5

Αρχιμήδης

Υποχρεωτικά και Κατεύθυνσης:
http://www.phys.uoa.gr/fileadmin/phys.uoa.gr/uploads/ANAKOIN_June_2017/September_17.pdf