Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
29.09.2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Έναρξη Διδασκαλίας Μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες"

14 Οκτωβρίου 2022, ώρα 10πμ, αίθουσα "Αρχιμήδης"

Το μάθημα "Οπτικοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες" διδάσκεται Παρασκευή, ώρες 10:00-14:00 στην αίθουσα "Αρχιμήδης".

Έναρξη: 14 Οκτωβρίου 2022