Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
19.03.2021

Έναρξη Διδασκαλίας μαθήματος "Εισ. στα Συστήματα Αυτοματισμού" για το ακ. έτος 2020-2021

Το μάθημα "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού" θα ξεκινήσει 31 Μαρτίου 2021. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν τακτικά τις ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τομέα, όπου  θα ανακοινωθούν οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας.