Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
29.03.2021

"Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού", Τετάρτη 31/3/2021 ώρα έναρξης διάλεξης 17:00

Η διάλεξη του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού" της Τετάρτης 31/3/2021 θα ξεκινήσει ώρα 17:00.

Ο σύνδεσμος θα  αναρτηθεί στην η-τάξη του μαθήματος.