Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
11.07.2017

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017 "Πρακτικά Ηλεκτρονικής"

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Πρακτικά Ηλεκτρονικής" θα γίνουν στις 30 Αυγούστου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.