Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
10.07.2017

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017 "Εισ. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών"

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" θα γίνουν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.