Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
05.07.2017

Εξετάσεις "Οπτικοηλεκτρονικής" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.