Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
10.05.2022

Εξετάσεις μαθήματος "Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής" επί πτυχίω φοιτητών 2021-2022

Η εξέταση του μαθήματος "Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής" για τους επί πτυχίω φοιτητές θα γίνει Τρίτη 7 Ιουνίου στην αίθουσα "Αρχιμήδης", ώρα 18:00.