Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
16.01.2019

Εξετάσεις μαθήματος "Εισ. στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" 23/1/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισ. στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" θα γίνουν 23/1/2019, ώρες 14-17 στο αμφιθέατρο Θαλής.