Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
07.09.2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής" θα γίνουν
Τρίτη 27/9, ώρες 6-9μμ, στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής (1ος όροφος,
κτίριο 4).