Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
28.02.2020

Εξετάσεις επί πτυχίω μαθήματος Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ θα γίνουν στις 19/3/2020 , ώρες 11:00-14:00. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί αργότερα.