Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
24.03.2021

e-class μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού"

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η η-τάξη του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού". Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ώστε να λαμβάνουν τα μηνύματα του διδάσκοντα.