Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
23.03.2020

Ανακοίνωση για διαδικτυακά μαθήματα "Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες"

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα "Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες" διαδυκτιακά, παρακαλούνται να εγραφουν στο e-class του μαθήματος (δεν χρειάζεται κωδικός εγγραφής).