Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
23.03.2020

Ανακοίνωση για διαδικτυακά μαθήματα Μικροηλεκτρονικής

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της "Μικροηλεκτρονικής" διαδικτυακά, παρακαλούνται να εγραφουν στο e-class του μαθήματος (δεν χρειάζεται κωδικός εγγραφής).