Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
24.10.2018

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δίκτυα Επικοινωνιών 24/11/2018

Το μάθημα «Δίκτυα Επικοινωνιών» δεν θα γίνει την Τετάρτη 24/10/2018. Το μάθημα θα αναπληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.