Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
24.10.2018

Αλλαγή ημέρας έναρξης εργαστηρίων "Εισ. στα συστήματα Τηλεπικοινωνιών"

Η έναρξη των εργαστηρίων του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" αναβάλλεται για τη Δευτέρα 5/11/2018.