Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Προβολή Ανακοίνωσης
03.10.2018

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΕΡΟΕΠΑΦΩΝ"

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, ώρες 10-12 στην αίθουσα Αναστασιάδη.

Οι διδάσκοντες