Ελληνικά » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα και Εργαστήρια

Ο Τομέας Ε΄ υποστηρίζει την κατεύθυνση "Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού" του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Παράλληλα, μέλη του Τομέα συμμετέχουν σε αρκετά μαθήματα κορμού, μαθήματα ελεύθερης επιλογής, καθώς και μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Τμήματα.

Αναλυτικά, τα μαθήματα που υποστηρίζονται από μέλη του Τομέα είναι:

Μαθήματα Κορμού:

Υπολογιστές Ι (Υ015)

Ηλεκτρονική I (Υ051)

Βασικό Εργαστήριο Φυσικής IV (Υ0343)

Εργαστήρια Κορμού I (Υ0356)

Εργαστήρια Κορμού II (Υ0367)

Στατιστική Φυσική Ι (Y0355)


Μαθήματα Κατεύθυνσης:

Ηλεκτρονική ΙΙ (με εργαστήριο) (Υ3201)

Υπολογιστές ΙΙ (με εργαστήριο) (Υ3202)

Σήματα και Συστήματα (με εργαστήριο) (Υ3205)

Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών (με εργαστήριο) (E3204)

Συστήματα Αυτοματισμού (Ε3202)

Συστήματα Υπολογιστών (Ε3207)

Μικροηλεκτρονική (Ε3203)

Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες (E3201)