Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
10.01.2018

Εξετάσεις Οπτικοηλεκτρονικής Φεβρουαρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνουν στις 26/2/2018, ώρες 10-1 μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.