Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
15.05.2023

Εξετάσεις μαθήματος "Τηλεπικοινωνίες"

15/6/2023, ώρες 14:00-17:00, Αρχιμήδης

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Τηλεπικοινωνίες" θα γίνουν 15 Ιουνίου 2023, ώρες 14:00-17:00 στην αίθουσα Αρχιμήδης.