Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
15.05.2023

Εξετάσεις μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες"

30/5/2023, ώρα 17:00, αίθουσα Αρχιμήδης

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική και Οπτικές Επικοινωνίες" θα γίνουν 30 Μαΐου 2023, ώρα 17:00 στην αίθουσας Αρχιμήδης.