Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
23.07.2018

Εξετάσεις μαθήματος "ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ" Σεπτεμβρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνουν 6/9/2018, ώρα 10-13. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την αίθουσα.