Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
23.07.2018

Εξετάσεις μαθήματος "ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ" Σεπτεμβρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροηλεκτρονική" θα γίνουν 27/9/2018, ώρα 10-13. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την αίθουσα.