Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
23.07.2018

Εξετάσεις μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΕΡΟΕΠΑΦΩΝ" Σεπτεμβρίου 2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος  "ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΕΡΟΕΠΑΦΩΝ" θα γίνουν 19/9/2018, ώρα 18-21. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την αίθουσα.