Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
13.08.2018

Εξετάσεις Μαθήματος "Εισ. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" 11/9/2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισ. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" θα γίνουν 11/9/2018, 14-17 στην αίθουσα Αρχιμήδης.