Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
23.02.2023

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ"

Tο μάθημα "Μικροηλεκτρονική" θα γίνεται κάθε Παρασκευή ώρες 10:00- 14:00 στην αίθουσα του μεταπτυχιακού Ρ/Η.  
'Εναρξη την Παρασκευή 3/3/2023.