Ελληνικά » Προβολή Ανακοίνωσης
03.03.2022

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού"

Το μάθημα "Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού" θα διδάσκεται στο αμφιθέατρο "ΙΠΠΑΡΧΟΣ".