Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Προβολή Ανακοίνωσης Η/Α
21.10.2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αφορά όσους φοιτητές έχουν υποχρέωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτήτριες και φοιτητές που έχουν υποχρέωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023,  θα πρέπει να μεριμνήσουν για την δήλωση θέματος/ορισμό τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικής εργασίας μέχρι τις 15/11/2022.

Σημείωση: Αφορά και όσους επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2023.

Οδηγίες: Εφόσον γίνει η σχετική συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, το αίτημα (επισυνάπτεται δείγμα) κατατίθεται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στέλνοντας e-mail στο secr@phys.uoa.gr με θέμα:ΔΠΜΣ Ρ/Η & ΗΑ _ ΑΙΤΗΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ