Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Προβολή Ανακοίνωσης Η/Α
11.10.2021

Έναρξη μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών", 13/10/2021 ώρα 16:30

Το μάθημα «Δικτύα Επικοινωνιών» θα γίνεται Τετάρτη, ώρες 16:30-19:30. Έναρξη μαθημάτων 13/10/2021.

Αίθουσα: Αρχιμήδης