Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Προβολή Ανακοίνωσης Η/Α
19.04.2021

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στα Εργαστήρια Φυσικής τον Ιούλιο 2021—Λήξη προθεσμίας υποβολής στον ΕΛΚΕ Τετάρτη 28/4/21 και ώρα 15:00.

 Επισυνάπτεται η προκήρυξη.


Αρχεία:
6BIE46PSZ2N-KTL.pdf1.3 M