Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Προβολή Ανακοίνωσης Η/Α
29.09.2022

Διδασκαλία μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών"

Έναρξη Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Το μάθημα "Δίκτυα Επικοινωνιών" θα διδάσκεται Τετάρτη, ώρες 16:00-19:00 στην Αίθουσα "Αρχιμήδης" (Ισόγειο Κτιρίου 1, Τμήμα Φυσικής). Έναρξη: 12 Οκτωβρίου 2022.

eclass.uoa.gr/courses/D251/